ผลิตภัณฑ์ถั่ว/ธัญพืช/Nuts/Grains

โอชา ถั่วแดงหลวงต้มสุก รหัส 885897470077

80 ฿

ผลิตภัณฑ์ถั่ว/ธัญพืช/Nuts/Grains

โอชา ถั่วเขียวต้มสุก รหัส 885897470079

80 ฿

ผลิตภัณฑ์ถั่ว/ธัญพืช/Nuts/Grains

โอชา ถั่วดำ ต้มสุก รหัส 885897470078

80 ฿

ผลิตภัณฑ์ถั่ว/ธัญพืช/Nuts/Grains

โอชา ลูกเดือยต้มสุก รหัส 885897470075

90 ฿

กล่องทรงแบน/บราวนี่ /แยมโรล Flat/Brownie/Roll/box

กล่องบราวนี่ 2 ชิ้น BK34W-K01 รหัส 885095005522

66 ฿

น้ำตาล/สารให้ความหวาน Sugar/Sweetener

Sugar grain no.10 (pearl sugar) 500g รหัส 0463500

125 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

ถ้วยสีขาว K 850 มล. CB-D1-001 รหัส 885946941011

235 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

ถ้วยสีขาว K 1100 มล Cb-d1-004 รหัส 8859469412082

235 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

กล่องขนม/เบอเกอร์ ชานอ้อย 6 นิ้ว BC-B8-000 รหัส 8859469412334

300 ฿