พิมพ์แบ่งช่องขนม 9X9นิ้ว 16 ช่อง รหัส 01576

400 ฿

  • พิมพ์แบ่งช่องขนม 9×9 นิ้ว 16 ช่อง
  • รหัส 01576
  • ขนาดโดยรวม 9×9 นิ้ว
  • ขนาดช่องเล็ก 5.5 X 5.5 cm