UFC ข้าวโพดหวานชนิดเมล็ดในน้ำเกลือ รหัส 885002533411

25 ฿

  • UFC ข้าวโพดหวานชนิดเมล็ดในน้ำเกลือ
  • รหัส 885002533411
  • น้ำหนักสุทธิ 410 กรัม
  • น้ำหนักเนื้อ 255 กรัม