แมกกาแรต สับปะรดเต็มแว่น รหัส 885035837023

65 ฿

  • รหัส 885035837023
  • น้ำหนักสุทธิ 567 กรัม
  • น้ำหนักเนื้อ 340 กรัม