กล่องพลาสติกสำหรับใส่อาหาร Food Plastic box

กล่องข้าว 2หลุม สีดำ (1 ลัง 10 แพค) รหัส M0092B0

1,600 ฿

กล่องพลาสติกสำหรับใส่อาหาร Food Plastic box

กล่องอาหาร EPP 1 ช่องฝาในตัว 500cc. (10แพค/ลัง) รหัส 885505109203CR

640 ฿

กล่องพลาสติกสำหรับใส่อาหาร Food Plastic box

กล่องอาหาร EPP 1 ช่องฝาในตัว 650cc. (10แพค/ลัง) รหัส 885505109201CR

730 ฿

กล่องพลาสติกสำหรับใส่อาหาร Food Plastic box

กล่องอาหาร EPP 1 ช่องฝาในตัว 750cc. (10 แพค/ลัง) รหัส 885505109205CR

795 ฿

กล่องพลาสติกสำหรับใส่อาหาร Food Plastic box

กล่องอาหาร EPP 2 ช่องฝาในตัว 650cc. (10แพค/ลัง) รหัส 885505109207CR

730 ฿