อุปกรณ์เบเกอรี่

พายพลาสติก รหัส 5193

17 ฿

บอร์ด/จาน/ถาด/ถ้วยเสิร์ฟขนมทำจากไม้ Wooden Board/Plate/Tray/Cup

พายไม้โมก 25 cm. รหัส 885156000095

25 ฿

บอร์ด/จาน/ถาด/ถ้วยเสิร์ฟขนมทำจากไม้ Wooden Board/Plate/Tray/Cup

พายไม้โมก 40 cm. รหัส 885156000099

47 ฿

ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

ไม้ปาดเครป ไม้สัก รหัส 5028

60 ฿