เครื่องซีล Sealer machine

กล่องตัดฟิล์ม รหัส 8150000181390

120 ฿

เครื่องซีล Sealer machine

เครื่อง VacuumSealer รหัส 8150000188320

1,250 ฿
750 ฿
80 ฿

เครื่องซีล Sealer machine

กล่องตัดฟิล์ม รหัส 5507

700 ฿