ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

ที่ม้วนขนม 3.5 นิ้ว รหัส 522535

200 ฿

อุปกรณ์แบ่งเค้ก Cake divider

พลาสติกแบ่งชั้นเค้ก No. 35

120 ฿

ที่กดคุ้กกี้/พิมพ์คุกกี้ Cookie cutter

พิมพ์กดคุกกี้ วงกลม 12 ชิ้น

265 ฿

ถาดอบขนมสี่เหลี่ยม Square pans

Brownie Pan Set รหัส 8850000181430

550 ฿