อุปกรณ์ปั้น/ตกแต่งน้ำตาล Carving Fondant-Gumpaste tools

พิมพ์กดสแตนเลส รูป Blossom ขอบหยัก No.130 รหัส 8150000214960

140 ฿

อุปกรณ์ปั้น/ตกแต่งน้ำตาล Carving Fondant-Gumpaste tools

พิมพ์กดสแตนเลส ใบ Senecio Cineraria No.2 รหัส 8150000215620

85 ฿

อุปกรณ์ปั้น/ตกแต่งน้ำตาล Carving Fondant-Gumpaste tools

พิมพ์กดพลาสติก ลายดอกไม้ฉลุ No. 228 รหัส 8150000215540

60 ฿

อุปกรณ์ปั้น/ตกแต่งน้ำตาล Carving Fondant-Gumpaste tools

พิมพ์กดพลาสติก ลายใบไม้ No. 154 รหัส 8150000215060

60 ฿

ที่กดคุ้กกี้/พิมพ์คุกกี้ Cookie cutter

พิมพ์กดสแตนเลส รูป tag ข้อความ No.81 รหัส 8150000214630

25 ฿

ที่กดคุ้กกี้/พิมพ์คุกกี้ Cookie cutter

พิมพ์กดสแตนเลส รูปกวาง No. 118 รหัส 8150000214880

25 ฿

อุปกรณ์ปั้น/ตกแต่งน้ำตาล Carving Fondant-Gumpaste tools

พิมพ์กดสแตนเลส กลีบดอกอัลสโตรมีเรีย No.A396 รหัส 698985845396

60 ฿

อุปกรณ์ปั้น/ตกแต่งน้ำตาล Carving Fondant-Gumpaste tools

พิมพ์กดสแตนเลส กลีบดอกไลเซนทัส No.93 รหัส 8150000214710

60 ฿

อุปกรณ์ปั้น/ตกแต่งน้ำตาล Carving Fondant-Gumpaste tools

Fondant Crimper No. 126

120 ฿