ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

ทัพพีตักเต้าฮวย ด้ามไม้ LS-50

53 ฿

ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

ทัพพีตักเต้าฮวย ด้ามไม้ LS-40

40 ฿