ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

ที่ปาดเค้กพลาสติก No.A6318

55 ฿

สเครปเปอร์ Scraper

Scraper (sn4050) รหัส 471828804050

55 ฿