สเครปเปอร์ Scraper

พลาสติกปาดเค้ก No. 221

200 ฿

ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

ที่ปาดเค้กพลาสติก No.A6318

55 ฿