ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

กระจ่าไม้ ทำขนมเบื้อง

45 ฿

ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

ไม้ปาดเครป ไม้สัก รหัส 5028

60 ฿