บอร์ด/จาน/ถาด/ถ้วยเสิร์ฟขนมทำจากไม้ Wooden Board/Plate/Tray/Cup

พายกลาง รหัส WD044

30 ฿

บอร์ด/จาน/ถาด/ถ้วยเสิร์ฟขนมทำจากไม้ Wooden Board/Plate/Tray/Cup

ช้อนกาแฟ รหัส WD037

20 ฿

บอร์ด/จาน/ถาด/ถ้วยเสิร์ฟขนมทำจากไม้ Wooden Board/Plate/Tray/Cup

ช้อนซุปกลาง รหัส WD048

40 ฿

บอร์ด/จาน/ถาด/ถ้วยเสิร์ฟขนมทำจากไม้ Wooden Board/Plate/Tray/Cup

ช้อนไอศครีม รหัส WD034

20 ฿

บอร์ด/จาน/ถาด/ถ้วยเสิร์ฟขนมทำจากไม้ Wooden Board/Plate/Tray/Cup

ส้อมขนม รหัส WD043

22 ฿

บอร์ด/จาน/ถาด/ถ้วยเสิร์ฟขนมทำจากไม้ Wooden Board/Plate/Tray/Cup

ช้อนจิ๋ว รหัส WD038

20 ฿

บอร์ด/จาน/ถาด/ถ้วยเสิร์ฟขนมทำจากไม้ Wooden Board/Plate/Tray/Cup

พายไม้ รหัส 54505

฿

บอร์ด/จาน/ถาด/ถ้วยเสิร์ฟขนมทำจากไม้ Wooden Board/Plate/Tray/Cup

ช้อนไอศครีม ขนาด12.5 ซม. รหัส 885887340495

35 ฿

ช้อนพลาสติก/ช้อนไม้ Utensils

ช้อนปลายเอียง รหัส WD049

40 ฿

ช้อนพลาสติก/ช้อนไม้ Utensils

ช้อนซุปไม้ รหัส WD042

50 ฿

บอร์ด/จาน/ถาด/ถ้วยเสิร์ฟขนมทำจากไม้ Wooden Board/Plate/Tray/Cup

พายไม้โมก 25 cm. รหัส 885156000095

25 ฿

บอร์ด/จาน/ถาด/ถ้วยเสิร์ฟขนมทำจากไม้ Wooden Board/Plate/Tray/Cup

พายไม้โมก 40 cm. รหัส 885156000099

47 ฿