ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

ที่ปาดเค้กพลาสติก No.A6318

55 ฿

ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

ไม้ทู่ ยาว 3×8 นิ้ว 250 กรัม ตราฟีนิกซ์

15 ฿

ช้อนพลาสติก/ช้อนไม้ Utensils

ไม้ทู่ ยาว 3×7 นิ้ว 250 กรัม ตราฟีนิกซ์

15 ฿
15 ฿
15 ฿

ช้อนพลาสติก/ช้อนไม้ Utensils

ไม้เสียบยาว 3×9 นิ้ว 250 กรัม ตราฟีนิกซ์

15 ฿

ช้อนพลาสติก/ช้อนไม้ Utensils

ไม้เสียบยาว 3×8 นิ้ว 250 กรัม ตราฟีนิกซ์

15 ฿

ช้อนพลาสติก/ช้อนไม้ Utensils

ไม้เสียบยาว 3×5 นิ้ว 250 กรัม ตราฟีนิกซ์

15 ฿

ช้อนพลาสติก/ช้อนไม้ Utensils

ไม้เสียบยาว 3×7 นิ้ว 250 กรัม ตราฟีนิกซ์

15 ฿
25 ฿

ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

ทัพพีตักเต้าฮวย ด้ามไม้ LS-50

53 ฿

ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

ทัพพีตักเต้าฮวย ด้ามไม้ LS-40

40 ฿