ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

ที่ม้วนขนม 3.5 นิ้ว รหัส 522535

200 ฿

ที่คีบขนม/เกียง Food tong/Stainless scraper

ที่ปาดเค้กพลาสติก No.A6318

55 ฿