ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบ nylon 45 cm รหัส NPB18

240 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบ nylon 40 cm รหัส NPB16

200 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบ nylon 35 cm รหัส NPB14

180 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบ nylon 30 cm รหัส NPB12

140 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบพลาสติกบาง ขนาด 12 นิ้ว

110 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบพลาสติกบาง ขนาด 14 นิ้ว

135 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ปากกาบีบครีม pastry pen

740 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบ Master-L รหัส 566888220208

150 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบซิลิโคนสีฟ้า รหัส A00108

85 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบซิลิโคนสีฟ้า รหัส A00107

80 ฿