ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบ WIEKA 18 นิ้ว รหัส PB1810

75 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบ WIEKA 16 นิ้ว รหัส PB1610

90 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบ WIEKA 14 นิ้ว รหัส PB1410

90 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบ WIEKA 12 นิ้ว รหัส PB1210

45 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบ nylon 45 cm รหัส NPB18

240 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบ nylon 40 cm รหัส NPB16

200 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบ nylon 35 cm รหัส NPB14

180 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบ nylon 30 cm รหัส NPB12

140 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบพลาสติกบาง ขนาด 12 นิ้ว

110 ฿

ถุงบีบครีม/ขวดบีบครีม Pastry Bags

ถุงบีบพลาสติกบาง ขนาด 14 นิ้ว

135 ฿