จาน/ชาม/ถาดกระดาษไบโอชานอ้อย

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

เฟสท์จานกระดาษปลอดภัย 7 นิ้ว PP011 รหัส 885241354802

65 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

เฟสท์ชามเยื่อธรรมชาติ 350 มล. L026 รหัส 885241356934

80 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

เฟสท์ชามเยื่อธรรมชาติ 875 มล. L002 รหัส 885241353513

125 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

กล่องกระดาษ Food Grade ปลอดภัยไม่มีสารก่อมะเร็ง 600 มล. รหัส 885241353568

80 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

กล่องกระดาษ Food Grade ปลอดภัยไม่มีสารก่อมะเร็ง 725 มล. รหัส 885241353692

90 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

กล่องเยื่อธรรมชาติ 2 ช่อง 1,000 มล. รหัส 885241353858

260 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

เฟสท์ถาดกระดาษ Food Grade ปลอดภัยไม่มีสารก่อมะเร็ง รหัส 885241354428

115 ฿