จาน/ชาม/ถาดกระดาษไบโอชานอ้อย

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

(ยกลัง) กล่อง U-Tray 561 ขนาด 650 ml. รหัส T561WCR

880 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

กล่อง U-Tray 561 ขนาด 650 ml. รหัส 885943880002

120 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

ถาดกระดาษ #S060-P สีแดง Card Board พร้อมฝา รหัส 885386300259

38 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

ถาดกระดาษพร้อมฝาปิด #C365N รหัส 885386300054

190 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

ถาดกระดาษพร้อมฝาปิด #S175 รหัส S175N

160 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

ถาดกระดาษพร้อมฝาปิด #S160 รหัส 885386300057

145 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

ถาดกระดาษพร้อมฝาปิด #S010 สีธรรมชาติ รหัส 885386300053

115 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

ต้นไผ่ จานกระดาษ 9 นิ้ว รหัส 885880528802

30 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

ต้นไผ่ จานกระดาษ 7 นิ้ว รหัส 885880528801

25 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

ต้นไผ่ จานกระดาษ 7 นิ้ว รหัส 885880529971

25 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

ต้นไผ่ จานกระดาษ 6 นิ้ว รหัส 885880529970

20 ฿

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษไบโอชานอ้อย Bagasse paper box

Nextech จานกระดาษ 6.5 นิ้ว Heavy bio P-0009 รหัส 885924893002

70 ฿