ถ้วยมูส/ถ้วยขนมพลาสติกใส

40 ฿

ถ้วยพลาสติกใส่มูส Plastic cup/Mousse cup

ถ้วยเต้าฮวย 6 ออนซ์ แคปซูล + ฝาฉีก รหัส 885942201114

40 ฿

ถ้วยพลาสติกใส่มูส Plastic cup/Mousse cup

ถ้วยมูส No.7 พร้อมเรียบ รหัส S7L

180 ฿

ถ้วยพลาสติกใส่มูส Plastic cup/Mousse cup

ถ้วยพุดดิ้งPPพร้อมฝา รหัส 8150000260030

150 ฿

ถ้วยพลาสติกใส่มูส Plastic cup/Mousse cup

ถ้วยมูส gd7770 รหัส GD7770

60 ฿

ถ้วยพลาสติกใส่มูส Plastic cup/Mousse cup

ถ้วยมูส No.3 พร้อมเรียบ รหัส S3L25

125 ฿

ถ้วยพลาสติกใส่มูส Plastic cup/Mousse cup

ถ้วยมูส No.6 พร้อมฝาโดม รหัส S6D

80 ฿

ถ้วยพลาสติกใส่มูส Plastic cup/Mousse cup

ถ้วยมูส No.4 พร้อมฝาโดม รหัส S4D

180 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

ชามพลาสติก Pz 56 ตรา Hornboy รหัส 885909460706100

50 ฿

ถ้วยพลาสติกใส่มูส Plastic cup/Mousse cup

ถ้วยมูส + ฝา N.444 รหัส N444D

150 ฿
สินค้าหมดแล้ว

ถ้วยพลาสติกใส่มูส Plastic cup/Mousse cup

ถ้วยมูส+ฝาโดม รหัส N222D

180 ฿

ถ้วยพลาสติกใส่มูส Plastic cup/Mousse cup

ถ้วยมูส+ฝาเรียบ N.424 รหัส N424L

133 ฿