30 ฿
35 ฿

ถ้วยคัพเค้ก/กระทง Cupcake packaging

กระทงกระดาษ เบอร์ 3219 สีแดง รหัส 243219R

170 ฿

ถ้วยคัพเค้ก/กระทง Cupcake packaging

กระทงกระดาษ เบอร์ 3217 สีแดง รหัส 243217R

145 ฿

ถ้วยคัพเค้ก/กระทง Cupcake packaging

กระทงกระดาษ เบอร์ 2816 สีแดง รหัส 8851484300207

120 ฿

ถ้วยคัพเค้ก/กระทง Cupcake packaging

กระทงกระดาษ เบอร์ 2616 สีแดง รหัส 885148480041

110 ฿
35 ฿
35 ฿

ถ้วยคัพเค้ก/กระทง Cupcake packaging

กระทงปาเน็ตโทน ขนาด 5 cm. คละลาย

30 ฿

ถ้วยปาเนตโทน/ถ้วยมัฟฟิน Panettone/Muffin packaging

กระทงมัฟฟิน สีฟ้าลายดาวสีขาว+ฝาโดม

140 ฿

ถ้วยปาเนตโทน/ถ้วยมัฟฟิน Panettone/Muffin packaging

กระทงมัฟฟิน สีฟ้าลายจุดสีขาว

120 ฿