ถุงคุ้กกี้/ถุงฝากาว Cookie bag/Adhesive flap bag

ถุงหูหิ้ว ลายแพนด้า ขนาด 13.5 x 22 cm. รหัส 8150000217360

100 ฿

ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร Plastic bag

ถุงหิ้ว For you 20x30x12 cm. รหัส 8150000217510

110 ฿

ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร Plastic bag

ถุงหิ้ว For you 24x35x15 cm. รหัส 8150000217520

155 ฿

ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร Plastic bag

ถุงหิ้ว For you 28x40x18 cm. รหัส 8150000217530

210 ฿

ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร Plastic bag

ถุงหิ้ว Quality 20x30x12 cm. รหัส 8150000217480

110 ฿

ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร Plastic bag

ถุงหิ้ว Quality 24x35x15 cm. รหัส 8150000217490

155 ฿

ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร Plastic bag

ถุงหิ้ว Quality 28x40x18 cm. รหัส 8150000217500

210 ฿

ถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร Plastic bag

ถุงหิ้ว Say Hello 28×28 cm. รหัส 8150000217430

165 ฿