กล่องเซฟตี้ซิล/กล่องPVC/ถังพลาสติก

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทรงกลม ปริมาณ 1120 ML รหัส LS1120

188 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทรงกลม ปริมาณ 750 ML รหัส LS750

138 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทรงกลม ปริมาณ 600 ML รหัส LS600

125 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทรงกลม ปริมาณ 480 ML รหัส LS480

120 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทรงกลม ปริมาณ 400 ML รหัส LS400

115 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทรงกลม ปริมาณ LS360 ML รหัส LS360

108 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทรงกลม ปริมาณ LS335 ML รหัส LS335

107 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทรงกลม ปริมาณ 300 ML รหัส LS300

108 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทรงกลม ปริมาณ 265 ML รหัส LS265

95 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทรงกลม ปริมาณ 210 ML รหัส LS210

90 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทรงกลม ปริมาณ 160 ML รหัส LS160

88 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องเซฟตี้ซีลทรงเหลี่ยม + ฝา มีหูหิ้ว

140 ฿