กล่องเซฟตี้ซิล/กล่องPVC/ถังพลาสติก

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทางกลม ปริมาณ 750 ML รหัส LS750

138 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทางกลม ปริมาณ 600 ML รหัส LS600

125 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทางกลม ปริมาณ 480 ML รหัส LS480

120 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทางกลม ปริมาณ 400 ML รหัส LS400

115 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทางกลม ปริมาณ LS360 ML รหัส LS360

108 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทางกลม ปริมาณ LS335 ML รหัส LS335

107 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทางกลม ปริมาณ 300 ML รหัส LS300

108 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทางกลม ปริมาณ 265 ML รหัส LS265

95 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทางกลม ปริมาณ 210 ML รหัส LS210

90 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องบรรจุอาหารทางกลม ปริมาณ 160 ML รหัส LS160

88 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

กล่องเซฟตี้ซีลทรงเหลี่ยม + ฝา มีหูหิ้ว

140 ฿

กล่องเซฟตี้ซิล / กล่องPVC / ถังพลาสติก

ถังเซฟตี้ซีล ขนาด 1.5 ลิตร + ฝา

230 ฿