กล่องพิซซ่า/ซองเฟรนช์ฟรายส์ Pizza box/French fries sachet

กล่องเฟรนช์ฟรายส์ สีน้ำตาล รหัส 0820013

130 ฿

กล่องพิซซ่า/ซองเฟรนช์ฟรายส์ Pizza box/French fries sachet

ซองเฟรนช์ฟรายส์ไซส์ S

250 ฿

กล่องพิซซ่า/ซองเฟรนช์ฟรายส์ Pizza box/French fries sachet

กล่องลูกฟูก พิซซ่า 15 นิ้ว

180 ฿

กล่องพิซซ่า/ซองเฟรนช์ฟรายส์ Pizza box/French fries sachet

กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว สีเขียว

200 ฿

กล่องพิซซ่า/ซองเฟรนช์ฟรายส์ Pizza box/French fries sachet

กล่องพิซซ่า 10 นิ้ว ลายสีดำ

200 ฿

กล่องพิซซ่า/ซองเฟรนช์ฟรายส์ Pizza box/French fries sachet

กล่องลูกฟูกพิซซ่า 11 นิ้ว

120 ฿

กล่องพิซซ่า/ซองเฟรนช์ฟรายส์ Pizza box/French fries sachet

กล่องลูกฟูกพิซซ่า 8 นิ้ว

80 ฿

กล่องพิซซ่า/ซองเฟรนช์ฟรายส์ Pizza box/French fries sachet

กล่องลูกฟูกพิซซ่า 9 นิ้ว

100 ฿

กล่องพิซซ่า/ซองเฟรนช์ฟรายส์ Pizza box/French fries sachet

กล่องลูกฟูกพิซซ่า 12 นิ้ว

150 ฿

กล่องพิซซ่า/ซองเฟรนช์ฟรายส์ Pizza box/French fries sachet

ซองเฟรนช์ฟรายส์ไซส์ L

300 ฿

กล่องพิซซ่า/ซองเฟรนช์ฟรายส์ Pizza box/French fries sachet

ซองเฟรนช์ฟรายส์ไซส์ M รหัส 0820010

350 ฿

กล่องพิซซ่า/ซองเฟรนช์ฟรายส์ Pizza box/French fries sachet

กล่องพิซซ่า 10นิ้ว รหัส 1017020

200 ฿