กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติก 4 หลุมกลม No.FP157 รหัส FP157

105 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

ถาดรองขนมไหว้พระจันทร์ สีใน รหัส FE

80 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกนิ่มใสทรงกลม ขนาด 23×7.5 cm.

21 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกนิ่มใสทรงกลม ขนาด 23×5 cm.

22 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องใส่ผลไม้ 250 PET พลาสติกล็อค

130 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกนิ่มใสทรงกลมสูง ขนาด 5×15 cm.

10 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกนิ่มใสทรงกลมสูง ขนาด 4.5×15 cm.

10 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกนิ่มใสทรงกลมสูง ขนาด 6.5×15 cm.

12 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกนิ่มใสทรงกลมสูง ขนาด 7.5×10 cm.

12 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกนิ่มใสทรงกลมสูง ขนาด 8×15 cm.

13 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกนิ่มใสทรงกลมสูง ขนาด 9×15 cm.

13 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกนิ่มใสทรงกลมสูง ขนาด 12×10 cm.

13 ฿