บรรจุภัณฑ์พลาสติกPP,OPS,PVC

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติก OPS #D680 รหัส 885505108659

185 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติก รหัส FF17

60 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องหัวใจ 18 หลุม สีน้ำตาล รหัส FP10B

140 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่อง 6 หลุม สีทอง รหัส H508

200 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องวงกลมสีทอง รหัส 8150000260042

100 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องสีเหลี่ยมสีทอง รหัส 8150000260041

85 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กระเช้าหูหิ้วเล็ก S&C-T2 รหัส 885880523708

115 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกใส 6 หลุม รหัส C302

275 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกใส 4 หลุม ( E78 ฝาติด ) รหัส C301

210 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติก รหัส BP01

65 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

ถาดใส่ขนมสีทอง รหัส 8150000218640

120 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องใส+ฝา รหัส P21

90 ฿