บรรจุภัณฑ์พลาสติกPP,OPS,PVC

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติก NO.FP16

195 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

ถาด4ช่องPPพร้อมฝาใส รหัส V005S

160 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยม NO. S1511

35 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติก 4 หลุม NO.FP2S

50 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกกลม NO.FP29

45 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยม NO.P00S

50 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติก 8 หลุมกลม NO.FP162

380 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกกลม NO.FP28 รหัส FP28

45 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติก 4 หลุมกลม No.FP157 รหัส FP157

105 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

ถาดรองขนมไหว้พระจันทร์ สีใน รหัส FE

80 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกนิ่มใสทรงกลม ขนาด 23×7.5 cm.

21 ฿

กล่องพลาสติกใส / กล่องเบเกอรี่ใส

กล่องพลาสติกนิ่มใสทรงกลม ขนาด 23×5 cm.

22 ฿