บรรจุภัณฑ์พลาสติกแข็ง

กล่องพลาสติกมีฐาน / กล่องฐานน้ำตาล

ฟอยล์เค้กชีท 13 ซม. รหัส C130

55 ฿

กล่องพลาสติกมีฐาน / กล่องฐานน้ำตาล

กระบอก Push Pop ทรงกลม พร้อมฝาปิด รหัส CC691

10 ฿

กล่องพลาสติกแข็ง / ขวดโหล

กล่องพลาสติกสีทองทรงหัวใจใหญ่ + ฝาใส

24 ฿

กล่องพลาสติกแข็ง / ขวดโหล

กล่องพลาสติกสีทองทรงหัวใจเล็ก + ฝาใส

18 ฿

กล่องพลาสติกแข็ง / ขวดโหล

กล่องพลาสติกสีทองทรงวงกลมสูง + ฝาใส

12 ฿

กล่องพลาสติกแข็ง / ขวดโหล

กล่องพลาสติกสีทองทรงวงกลมเตี้ย + ฝาใส

12 ฿

กล่องพลาสติกแข็ง / ขวดโหล

กล่องพลาสติกสีทองทรงวงรี + ฝาใส

16 ฿

กล่องพลาสติกแข็ง / ขวดโหล

โหลกลมใส + ฝา ความจุ 1.65 ลิตร

25 ฿

กล่องพลาสติกแข็ง / ขวดโหล

กระบอกขาไก่ใส่อาหาร ขนาด 540 ml. + ฝา

17 ฿

กล่องพลาสติกแข็ง / ขวดโหล

โหลใส่ทรงแจกัน + ฝา

96 ฿

กล่องพลาสติกแข็ง / ขวดโหล

กล่องTA เตี้ย ขนาด 650 ml.ใส + ฝา

400 ฿