กล่องพลาสติกบรรจุภัณฑ์เบเกอรี่

กล่องพลาสติกมีฐาน / กล่องฐานน้ำตาล

กระบอก Push Pop ทรงกลม พร้อมฝาปิด รหัส CC691

10 ฿

กล่องพลาสติกมีฐาน / กล่องฐานน้ำตาล

กล่องเค้กเหลี่ยม ฐานสีทอง พร้อมฝา รหัส BX209GL

210 ฿

กล่องพลาสติกมีฐาน / กล่องฐานน้ำตาล

กล่องอเวย์ตื้น ฐานสีทอง พร้อมฝา รหัส 307

450 ฿

กล่องพลาสติกมีฐาน / กล่องฐานน้ำตาล

กล่องพลาสติก ฐานสีทอง พร้อมฝา E106 รหัส E106G

280 ฿

กล่องพลาสติกมีฐาน / กล่องฐานน้ำตาล

กล่องพลาสติกเบบี้กลม ฐานสีทอง พร้อมฝา E93 รหัส E93G

175 ฿

กล่องพลาสติกมีฐาน / กล่องฐานน้ำตาล

กล่องพลาสติก ฐานสีทอง พร้อมฝา E75 รหัส E75G

220 ฿

กล่องพลาสติกมีฐาน / กล่องฐานน้ำตาล

กล่องวงรี ฐานสีทอง พร้อมฝา E110 รหัส E110G

215 ฿

กล่องพลาสติกมีฐาน / กล่องฐานน้ำตาล

กล่องเค้กส้ม ฐานสีทอง พร้อมฝา E77 รหัส E77G

105 ฿

กล่องพลาสติกมีฐาน / กล่องฐานน้ำตาล

กล่องเค้กเจลลี่โรล ฐานสีทอง พร้อมฝา E60 รหัส E60G

320 ฿

กล่องพลาสติกมีฐาน / กล่องฐานน้ำตาล

กล่องเค้กโรลมินิ ฐานสีทอง พร้อมฝา E59 รหัส E59G

310 ฿

กล่องพลาสติกมีฐาน / กล่องฐานน้ำตาล

กล่องเค้กสามเหลี่ยม ฐานสีทอง พร้อมฝา E61 รหัส E61G

210 ฿