ลูกค้าที่ต้องการจัดส่งช็อกโกแลตแบบแช่เย็น กรุณาแจ้งใส่ “หมายเหตุในใบสั่งซื้อ” ทุกครั้ง