180 ฿

พิมพ์จีบอลูมิเนียม Aluminum Liner

พิมพ์อลูมิเนียม จีบพิเศษ #01 รหัส P80P10

90 ฿

พิมพ์จีบอลูมิเนียม Aluminum Liner

พิมพ์อลูมิเนียม จีบพิเศษ #00 รหัส P79P10

125 ฿

พิมพ์จีบอลูมิเนียม Aluminum Liner

พิมพ์อลูมิเนียม รูปกบ รหัส P75P10

35 ฿

พิมพ์จีบอลูมิเนียม Aluminum Liner

พิมพ์อลูมิเนียมเค้ก รูปหมี รหัส P67P1

45 ฿

พิมพ์จีบอลูมิเนียม Aluminum Liner

พิมพ์อลูมิเนียมเค้ก รูปหัวใจ รหัส P65P1

35 ฿

พิมพ์จีบอลูมิเนียม Aluminum Liner

พิมพ์อลูมิเนียม รูปลูกท้อ รหัส P78P10

220 ฿

พิมพ์จีบอลูมิเนียม Aluminum Liner

พิมพ์อลูมิเนียม รูปสับปะรด รหัส P77P10

220 ฿

พิมพ์จีบอลูมิเนียม Aluminum Liner

พิมพ์อลูมิเนียม รูปหอยสังข์ รหัส P74P10

220 ฿

พิมพ์จีบอลูมิเนียม Aluminum Liner

พิมพ์อลูมิเนียม #441 รูปต้นสน รหัส P68P10

220 ฿