ไม่มีสินค้าในตะกร้า

กลับสู่หน้าร้านค้า

🔔 สำคัญควรอ่าน 🔔

รบกวนแจ้งที่อยู่การจัดส่งให้ครบถ้วนนะคะ

ชื่อผู้รับ / บ้านเลขที่ / เขต / แขวง / รหัสปณ / จังหวัด / เบอร์โทร

ลงรายละเอียด ที่อยู่ในการจัดส่งผิดไม่ชัดเจน ติดต่อปลายทางผู้รับสินค้าไม่ได้ สินค้าอาจจะถูกตีกลับ

กรณีนี้ทางร้านไม่ผิดชอบนะคะ ถ้าสินค้าตีกลับมาลูกค้าต้องออกค่าจัดส่งใหม่