ท่านสามารถ แจ้งชำระเงิน ได้ โดยกรอกแบบฟอร์ม  นี้

หรือ ติดต่อ ได้ ที่ LIne ID > @chuanchombakery

http://qr-official.line.me/L/GtjQ6cF2nE.png

หลังจาก แจ้ง ใน แบบฟฟอร์ม แล้ว ถ้าไม่ได้ รับการ ติดตอ่กลับ ภายใน 24 ชม กรุณา ติดต่อ ที่ Line @chuanchombakery หรือ สายด่วน 02 919 5535 เพื่อแจ้งชำระเงิน ได้ ทันที

หากมีข้อผิดพลาด ประการใด ต้องขออภัย ใน ความไม่สะดวก ด้วยคะ

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน