🔴 สินค้าชำรุดหรือผิดพลาดจากการผลิต / หมดอายุสามารถเปลี่ยนคืนได้ โดยการส่งคืนทางร้านภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า ส่งคืนให้หลังจากนี้ ทางร้านขอโมฆะการรับผิดชอบทุกกรณี
( ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทางร้านจะรับผิดชอบกรณีที่ผิดพลาดจากทางร้านโดยตรงเท่านั้น )

🔴 สินค้าที่ลูกค้ากดสั่งซื้อมาผิด เมื่อได้รับสินค้าแล้วไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ทุกกรณี
( กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการสั่งซื้อ )

🔴 สินค้าที่เกิดการละลายได้ง่าย หรือ ควบคุมการใช้อุณหภูมิ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อรบกวนอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการจัดส่งด้วยทุกครั้ง
เมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย ระหว่างการจัดส่ง ทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี
( ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจ แนะนำเข้าซื้อหน้าร้านได้ทุกสาขา )

🔴 สินค้าที่อาจจะเกิดแตกหักได้ง่ายระหว่างการจัดส่ง
เมื่อลูกค้าสั่งซื้อรบกวนอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการจัดส่งด้วยทุกครั้ง
เมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย ระหว่างการจัดส่ง ทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี
( ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจ แนะนำเข้าซื้อหน้าร้านได้ทุกสาขา )

🔔 สำคัญควรอ่าน 🔔

รบกวนแจ้งที่อยู่การจัดส่งให้ครบถ้วนนะคะ
ชื่อผู้รับ / บ้านเลขที่ / เขต / แขวง / รหัสปณ / จังหวัด / เบอร์โทร
ลงรายละเอียด ที่อยู่ในการจัดส่งผิดไม่ชัดเจน ติดต่อปลายทางผู้รับสินค้าไม่ได้ สินค้าอาจจะถูกตีกลับ

📌กรณีนี้ทางร้านไม่ผิดชอบนะคะ ถ้าสินค้าตีกลับมาลูกค้าต้องออกค่าจัดส่งใหม่
ทางร้านจึงจะนำส่งใหม่ให้ได้ค่ะ


🔴 แนะนำตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้งค่ะ 🔴

( กรุณารับโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าด้วยนะคะ ไม่มีคนรับติดต่อไม่ได้ หรือ ลงรายละเอียด ที่อยู่ในการจัดส่งผิดไม่ชัดเจน สินค้าอาจจะถูกตีกลับ กรณีนี้ทางร้านทางร้านไม่ผิดชอบนะคะ ถ้าสินค้าตีกลับมาลูกค้าต้องออกค่าจัดส่งใหม่นะคะ ) 

🔔 กรณีลูกค้าท่านใดต้องการใบเสร็จย่อ หรือ ใบกำกับภาษี
ต้องแจ้งเจ้าหน้าทีทุกครั้งในการสั่งซื้อ
เลขที่ผู้เสียภาษี + รายละเอียดชื่อที่อยู่ในการออกให้ด้วยค่ะ
❌หมายเหตุ : ไม่สามารถ ออกย้อนหลังให้ได้ค่ะ